Vitamin

Sağlam temellere ve kalıcı öğrenmeye giden yol: Vitamin

Vitamin nedir?

Vitamin, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programıyla uyumlu, internet üzerinden ulaşılan, öğretmen ve öğrenciler için hazırlanmış eğitim destek hizmetidir. Vitamin, öğrencilerin dersleri daha iyi anlayarak tam öğrenmenin gerçekleşmesini amaçlar. Ayrıca, öğretmenlerin gereksinim duyduğu eğitim ve bilgi teknolojisi desteğini sunmayı hedefler. Vitamin, öğrencilerin psikolojik ve bilişsel öğrenme düzeyleri ve evrelerini merkezine alır.

İnternet üzerinden kullanılan bir ürün olması, Vitamin'e Türkiye'de en ücra yerlerde yaşayan öğrencilerin bile ulaşmasını sağlar. Türkiye'de okuyan ya da çeşitli nedenlerle okuyamayan çocuklar ve gençler, Vitamin ile diğer yaşıtları gibi eşit eğitim olanağına kavuşabilirler.

Sebit, Vitamin ile öğrenci ve öğretmenlere, en gelişmiş görsel içerik ve etkileşimle harmanlanmış, kişiselleştirilmiş öğrenme süreci yaşatan e-eğitim çözümleri sunar.

Vitamin, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük; lise seviyesinde Matematik, Geometri, Dil Bilgisi ve Anlatım, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih dersleri ile tüm ilköğretim ve lise yaş gruplarını kapsayan İngilizce programlarını içerir.

İçeriğinde bu dersler ile ilgili konu anlatımlarının yanı sıra öğrenci için yüksek görsel kalitede hazırlanmış interaktif etkinlikler, deneyler ve haritalar, üç boyutlu canlandırmalar, alıştırmalar, videolu çözümlü örnekler, tarama testleri ve deneme sınavları bulunur. Tüm içerikler, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programıyla uyumludur. Bu öğrenme ortamı, öğrencinin bireysel farklılıkları ve değişik öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup, hareketli ve görsel uygulamalarla sunulur.

Öğrenciyle ilgili detaylı performans takibi gibi akıllı özelliklerin yanı sıra Türkiye çapında düzenlediği sınavlarla binlerce öğrencinin bu sınavlara katılmasını ve öğrencinin kendini okul, il ve ülke düzeyinde sağlıklı değerlendirebilmesini sağlar.